Termini de lliurament

Per evitar retards i despeses innecessàries, és MOLT IMPORTANT que ens facilitin adreces actualitzades i contrastades així com TELÈFONS dels destinataris. En cas d'alguna incidència nostre servei d'atenció al client es posarà immediatament en contacte amb vostè, sent molt important rebre una resposta ràpida. Sense aquests requisits no podem garantir la data de lliurament pactada.

LLIURAMENTS A DOMICILI

Lliuraments individuals

Barcelona i cinturó es carregarà en factura 9.80 € per lliurament més impostos.

Resta de la Península: Aquests enviaments es realitzaran per agència de transport i donaran lloc a un càrrec segons cànon de cada agència, exigint el telèfon del destinatari per evitar incidències, sense el telèfon no podem garantir la correcta entrega.

TERMINI DE LLIURAMENT

Lliuraments col·lectius

Dins de les 72 hores següents a la comanda sinó s'ha d'especificar la data donant un marge de 3 dies per al lliurament. lliurament gratuït de lots sempre que la comanda sigui superior a 20 unitats/los servits a una mateixa direcció, en cas contrari es carregarà en factura 9.80€ per lliurament més impostos.

* CATALUNYA LOTS S.L. declina tota responsabilitat en els casos d'absència o canvis de domicili, si el telèfon no ha estat facilitat. Catalunya Lots, efectuarà dos repartiments deixant comprovant de cada visita, en cas de no trobar al receptor, l'obsequi quedarà dipositat en els nostres magatzems.

SERVEI A L'ESTRANGER

Preguem que per les comandes a l'estranger es realitzi la sol·licitud amb la suficient antelació, ja que aquests requereixen un major termini de lliurament, sent imprescindible i irrevocable el telèfon de contacte del destinatari per exigències de les empreses de logística de la CEE.

Als països extra comunitaris així com Canàries, Ceuta i Melilla és imprescindible disposar del D.N.I. del destinatari. Si no ens el proporciona no es podrà realitzar el lliurament. Consultar quins productes són exportables.

El preu serà calculat segons la destinació, per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres.

AGÈNCIES

En els llocs on no arribin els nostres mitjans de transport, els enviaments s'efectuaran a través d'agències minuciosament seleccionades viatjant la mercaderia degudament assegurada. En el supòsit que una mercaderia arribi deteriorada és indispensable fer-ho constar a l'albarà de lliurament ja que és un requisit de l'asseguradora per poder cobrar.

Per a la mercaderia amb destinació a altres països serà recomanable la sortida des dels nostres magatzems en embalatges de fusta.